Kırsal kalkınma desteklerinde düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, il proje yürütme birimi, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tamamlanan projeleri 3 yıl süreyle izleyecek. Daha önce bu uygulama 5 yıl süreyle yapılıyordu.
Kiralanmış bir mülk üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlarda, kiralama süresinin yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az 3 yılı kapsaması gerekecek.
Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında hibeye esas proje tutarının üst limiti, başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 5 milyon liraya, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 3,5 milyon liraya, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 3 milyon liraya çıkarıldı.

Nihai değerlendirme kararında yatırım bütçeleri hesaplanırken, ilin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları kapsamında olup olmadığı da dikkate alınacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları kapsamı dışında kalan illerin katsayısı ayrıca ikiyle çarpılarak nihai katsayı bulunacak ve illerin yaklaşık bütçesi buna göre belirlenecek.
A VE B İŞ PLANLARINDA İZLEME SÜRESİ DÜZENLENDİ
İl proje yürütme birimi, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tamamlanan projelerden 300 bin liraya kadar bütçe içeren başvurularda (A iş planı) 2 yıl, 20 bin lira ile 600 bin lira arası bütçe içeren başvurularda (B iş planı) 3 yıl süreyle izleyecek.
A iş planı kapsamında yapılacak başvurularda başvuru sahibinin köy, belde, kırsal mahalle ve tüm illerde nüfusu 20 binden az yerleşim yerlerinden birinde ikameti zorunlu olacak.
B iş planı kapsamında kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlarda kiralama süresi son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az 3 yılı kapsayacak.
“Akıllı sulama sistemleri” makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında yer almayacak.
Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan izleme süresinin bir yılını tamamlamamış olanların, A iş planı kapsamında daha önce alınmış makine ekipman için tekrar yaptığı başvuruları reddedilecek.
300 BİN LİRA ALTINDAKİ YATIRIMDAN TEMİNAT ALINMAYACAK
A ve B iş planları kapsamında toplam proje tutarı 300 bin lira ve altında olan yatırımlar için teminat alınmayacak. B iş planı kapsamında toplam proje tutarı 300 bin liranın üzerindeki yatırımlar için ise hibeye esas proje tutarının yüzde 3’ü kadar süresiz limit dahilinde banka teminat mektubu istenecek.
Yatırımların, mücbir sebepler dışında, projelerin amaçlarına uygun olarak A iş planı kapsamında 2, B iş planı kapsamında ise 3 yıllık izleme süresince faaliyetlerini sürdürmeleri gerekecek.
B iş planı kapsamında yapılan yatırımlarda tesisin mülkiyetinin, yerinin veya amacının projenin tamamlanmasından sonraki 3 yıl içinde değiştirildiğinin tespiti halinde, ödenen hibe tutarı ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanarak gecikme zammıyla birlikte yatırımcıdan tahsil edilecek.
About admin

Check Also

Kentsel dönüşüm paketinde kredi taksitleri ne kadar olacak?

Kentsel dönüşüm paketinde kredi taksitleri ne kadar olacak?

17.03.2023 11:22 Haber Kaynağı: hurriyet.com.tr Kentsel dönüşüm çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor. Konutlar ve işyerleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir